Marques

Marques

AVÍS LEGAL

Filatèlia Trafalgar està inscrita amb el CIF A 58030560 al registre mercantil de Barcelona Prot.4666, F40 T.6543 L.5826, secc.2a, Soc, H76597, Insc. 1a. i té la seva seu social a:
Ronda Sant Pere, 62 - 08010 Barcelona (Espanya)

Totes les imatges son propietat de Filatèlia Trafalgar©  i son només il·lustratives dels diferents productes, en cap cas son imatges contractuals i l’empresa es reserva els drets de modificar-ne el color, la forma i/o l’embalatge.

Aquest lloc web ha estat creat per Martí i Andreu Minoves en col·laboració amb en Josep Aristoy utilitzant la solució de codi obert PrestaShop™.

PROTECCIÓ DE DADES - RGDP

Totes les dades que l’usuari/client d’aquest web ens faciliti a l’hora de registrar-se o fer les comandes, així com també les obtingudes de la seva navegació pel web de Filatèlia Trafalgar, si l'usuari/client així ho consent, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades personals, creat per Filatèlia Trafalgar. Aquest fitxer, resta sota la responsabilitat de Filatèlia Trafalgar i es crea amb l’objectiu i finalitat d’oferir un servei més eficient, acurat i personalitzat per a l’Usuari/Client del web.

L’usuari/client pot acceptar la inclusió d’aquestes dades de navegació, i de les que es derivin dels formularis emplenats i de la relació comercial que s’estableixi entre l’empresa i el client, a l’anomenat fitxer de dades propietat de Filatèlia Trafalgar. Al mateix temps, l’empresa es compromet mantenir la privacitat de les dades i a no cedir, vendre ni compartir aquestes dades amb tercers sense el consentiment de l'usuari/client.

En tot moment el client podrà fer us dels drets d’accés o consulta, rectificació, supressió i/o limitació de les seves dades en els termes que es reconeixen i s’especifiquen a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD). L’usuari podrà fer ús d’aquests drets fent arribar, una notificació signada, a l’empresa per les vies de contacte habituals.


Contactar

Atendrem les vostres comandes, dubtes i suggeriments de dilluns a divendres de 9:00-14:00 i de 16:30-19:30

Telèfon:

+34 93 533 12 10

Envians un email

Butlletí

PayPal